همه خبر ها

شهردار تنکمان معارفه شد

طی صدور حکمی از سوی استاندار البرز حمیدرضا بذرافشان بعنوان شهردار جدید تنکمان منصوب شد و امروز آیین معارفه با حضور مسولین برگزار شد

ادامه مطلب