خانه / آخرین خبر / دریچه ایی نو بر روی سرمایه گذاران در شهر جدید هشتگرد

دریچه ایی نو بر روی سرمایه گذاران در شهر جدید هشتگرد

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد با بیان اینکه هشتگرد در آستانه یک جهش عظیم توسعه قرار دارد گفت: بدون شک این تحول عظیم نیز بدون همدلی، هم‌گرایی و اتحاد سازمان‌های بخش عمومیِ بسترساز و تسهیل‌گر توسعه از یک‌ طرف، و همدلی، همراهی و هم‌افزایی بخش‌های عمومی و خصوصی و تعاونی از سوی دیگر غیرممکن خواهد بود.
داوود صفدری مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در گفتگو با پایگاه خبری این وزارتخانه در تشریح اهداف برگزاری همایش سرمایه‌گذاری این شهر جدید بیان کرد: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به‌عنوان سازمان مسئول توسعه و عمران یگانه شهر جدید استان البرز نه تنها عمران و آبادانی این پهنه از سرزمین را تکلیف قانونی خود می‌داند، بلکه فراتر از آن کمک به توسعه اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی این کانون زیستی برای تامین زندگی شایستۀ مردم را نیز وظیفه مبرم خود می‌داند.وی با تأکید براینکه با عبور شهر از آستانه‌های اولیه رشد پس از قریب سه دهه که با تشکیل اجتماعات محلی، تامین برخی خدمات پایه و تجهیز زیرساخت‌های شهری لازم همراه بوده اکنون شهر در آستانه ورود به دوران شکوفایی و اعتلای کیفیت زیست قرار گرفته است گفت: پاسخ به نیازهای دوران شکوفایی و دستیابی شهر به کیفیت مطلوب زیست نیازمند همکاری و شراکت بخش‌های خصوصی و تعاونی با بخش عمومی، شامل شرکت عمران و شهرداری شهر جدید هشتگرد به‌عنوان دو پایه اصلی بسترساز، سیاست‌گذار و مدیر رشد و توسعه در تامین مسکن، خدمات، فعالیت‌های مقیاس شهری و فراشهری و همچنین تکمیل زیرساخت‌های شهر بوده و بدون این همکاری و شراکت در توسعه با هدف بهره‌برداری مشترک از ارزش‌های فضایی شهر توسط طرف‌های عمومی و خصوصی تحقق این مهم نیز ممکن نخواهد بود.
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود تأکید کرد: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد پذیرا، بسترساز و تسهیل‌گر شراکت بخش خصوصی مولد کشور در این پهنه از سرزمین در اقدام مشترک برای تامین خدمات و زیرساخت‌های عمومی همراه با تحقق خدمات انتفاعی، شامل انواع خدمات تجاری در مقیاس‌های محله‌ای، ناحیه‌ای، منطقه‌ای، شهری و فراشهری و همچنین خدمات اداری، تفریحی-توریستی، نمایشگاهی و غیره بوده و همواره آماده بررسی و پذیرش پیشنهادهای سرمایه‌گذاران و توسعه‌گران در تحقق طرح‌ها و پروزه‌های سرمایه‌گذاری معرفی‌شده و همچنین بررسی پیشنهاد طرح و پروژه سرمایه‌گذاری براساس ابتکارها و خلاقیت‌های بخش‌های خصوصی و اجتماعی برای رشد و شکوفایی شهر و بهره‌برداری مطلوب از ارزش‌های فضایی (محیطی، کالبدی، اجتماعی، اقتصادی) این شهر است.به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد همان‌طور که ظرفیت‌های زیرساختی و توسعه‌ای شهر و نیز تعداد 129 فرصت سرمایه‌گذاری معرفی‌شده در پنج بخش خدمات، فعالیت‌ها، مسکن، خدمات عمومی کم‌بازده و زیرساخت‌های شهری نشان می‌دهند، خوشبختانه هشتگرد در آستانه یک جهش عظیم توسعه قرار دارد که بدون شک این تحول عظیم نیز بدون همدلی، هم‌گرایی و اتحاد سازمان‌های بخش عمومیِ بسترساز و تسهیل‌گر توسعه از یک‌ طرف، و همدلی، همراهی و هم‌افزایی بخش‌های عمومی و خصوصی و تعاونی از سوی دیگر غیرممکن خواهد بود.صفدری در این خصوص خاطرنشان کرد: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد با توجه به اهداف مذکور دست همکاری به‌سوی بخش خصوصیِ مولد کشور برای شراکت در توسعه با رویکرد غالب اجرای همزمان خدمات و زیرساخت‌های عمومی( براساس تامین منافع معقول بخش خصوصی و تامین حداقل نرخ بازده داخلی (MIRR) موردانتظار بخش خصوصی از فعالیت توسعه شهری) بلند کرده و در چارچوب این رویکرد آمادگی دارد با تسهیل شراکت‌های عمومی-خصوصی (PPPs) راه آیندۀ عمران و آبادانی این شهر را به‌سوی تعالی و تحقق چشم‌انداز «شهری سالم برای زیستی پایدار» هموار نماید.
اشتراک گذاری در:

دیدگاهتان را بنویسید