همه خبر ها

کار در حوزه معدن جایگزین نفت می شود

همانطور که امام (ره) و مقام معظم رهبری بارها بر جایگزینی نفت تاکید داشته اند؛ اکنون یکی از جایگزین ها حوزه معدن است و امسال پیگیر این بخش هستیم؛ بر این مبنا امسال کارهایی شروع کرده ایم که یکی از آن ها نوسازی معادن و تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی است.

ادامه مطلب