خانه / آخرین خبر / رفتار انتخاباتی مردم در استان البرز

رفتار انتخاباتی مردم در استان البرز

رفتار انتخاباتی مردم در استان البرز


جغرافیای انتخابات چیست؟

انتخابات در کشور ایران نمونه بارز آزادی مردم برای استفاده از حق فردی و سیاسی آن‌ها است، زیرا با گزینش نماینده یا نمایندگان در اداره امور سیاسی جامعه خود مشارکت میکند.

جغرافیای انتخابات به‌عنوان گرایشی از جغرافیای سیاسی از مباحث نو در ایران می‌باشد که طی آن رفتارهای انتخاباتی مردم در انتخابات موردبررسی قرارگرفته تا از طریق آن بتوان رفتارهای انتخاباتی مردم در آینده را پیش‌بینی کرد و همچنین از سوی دیگر پیامدها و چالش‌های انتخابات در دوره‌های بعد در میزان مشارکت مردم و میزان حس تعلق و تعهد آن‌ها مؤثر خواهد بود.

 

انتخابات؟ خوب یا بد؟

 

انتخابات در یک محدوده جغرافیایی مشخص و زمانی محدود صورت می پذیرد و منجر به برگزیده شدن فرد یا افراد و یا موضوع و مرام خاصی از سوی اکثریت مردم می‌شود. انتخابات درواقع گزینش بهترین هاست، بر اساس ضوابط مشخص شده در قانون اساسی و قوانین انتخاباتی، انتخابات رکن اساسی مردم‌سالاری است و تعیین اکثریت و اقلیت هم تنها از همین طریق ممکن است.

بسیاری از اندیشمندان مشارکت سیاسی از طریق شرکت در انتخابات و یا تعدد ادواری انتخاباتی را از فاکتورهای اصلی یک جامعه توسعه‌یافته ازلحاظ سیاسی دانسته‌اند، اما همیشه درصد بالای مشارکت سیاسی بیانگر توسعه سیاسی نیست؛ بنابراین انگیزه‌های رفتار سیاسی مشارکت‌کنندگان یا همان مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است، چراکه تحلیل این رفتارها می‌تواند ما را به‌درستی به سمت موانع و مشکلات سد راه توسعه سیاسی رهنمون سازد.

 

مردم به چه کسی رای میدهند؟؟ (رفتار انتخاباتی مردم چیست؟)

رفتار انتخاباتی یعنی نحوه انتخاب کاندیداها از سوی مردم. به بیان دیگر رفتار انتخاباتی یعنی شهروندان بر اساس چه معیار و مؤلفه‌هایی به انتخاب کاندیدها می‌پردازند.

مسأله انتخابات و بررسی رفتار انتخاباتی مردم یک کشور یا یک منطقه و شهر، به‌عنوان یک رفتار سیاسی، یکی از مسائلی است که نظر اندیشمندان در رشته های مختلف علوم سیاسی، جامعه شناسی و روان شناسی سیاسی را به خود جلب کرده است.

انتخابات یک نسخۀ خوب برای تغییرات اجتماعی است زیرا مستقیماً بخش بزرگ‌تری از جمعیت را در مقایسه با دیگر آزمایش‌های افکار عمومی درگیر می‌کند. انتخابات شکاف‌های اصلی اجتماعی و چگونگی دگرگونی مناطق در گذر زمان را نشان می دهد.

عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی مردم در ایران و مشخصا استان البرز را می توان در به صورت ذیل مطرح کرد:

1.عوامل سیاسی: وابستگی حزبی کاندیدا، ائتلاف بین کاندیدا، عملکرد حزب حاکم (دولت مردان فعلی)، آگاهی سیاسی مردم، تجربه انتخاباتی مردم، تعداد جامعه رأی اولی

2.عوامل اجتماعی-فرهنگی: قومیت، تحصیلات کاندیدا، مذهب، میزان دینداری مردم، ، نوع شعار انتخاباتی، تاثیرات رسانه و تبلیغات، ارتباطات الکترونیکی کاندیدا، اهداف و گفتمان کاندیدا، تاثیرات خانواده، سطح جامعه پذیری، طبقه اجتماعی مردم

3.عوامل فردی-روانشناختی: ویژگی های ظاهری کاندیدا، جنسیت کاندیدا، جنسیت مردم، عزت نفس کاندیدا، جوان یا پیر بودن کاندیدا، احساس تعهد مردم در مشارکت، گروه‌های سنی مردم

4.عوامل اقتصادی: درآمد مردم، اشتغال، سطح رفاه مردم، پایگاه اقتصادی مردم، میزان هزینه مالی کاندیدا، تبلیغات مجازی، تبلیغات محیطی، دادن امتیازات مالی کاندیدا به مردم یا گروه‌ها، پشتیبانی بخش های خصوصی اقتصادی از کاندیدا، وعده های اقتصادی کاندیدا

در استان البرز در طی ادوار گذشته انتخابات متاسفانه کمی و کاستیهایی همیشه بوده است. انتخاب نادرست از سوی مردم موجب بهره وری پایین، کاهش ظرفیت های توسعه در استان، افزایش شکاف طبقاتی درحوزه اقتصاد و فرهنگی-اجتماعی، تحمیل هزینه های مجاورت به پایتخت بر روی دوش البرزنشینان، بی اعتمادی به حاکمیت و نارضایتی شده است.

معیارهای انتخاب نامطلوب در انتخابات استان البرز عبارتند از:

قومیت گرایی، عدم توجه به تخصص ، عدم توجه به سطح تحصیلات ، عدم توجه به تعهد کاندیدا، وعده های انتخاباتی غیر واقعی ، هزینه تبلیغاتی کاندیدا، سطح سواد ناکافی مردم، قانون گریزی، فساد اقتصادی و سیاسی کاندیدا، رای فروشی ، رای سفید، عدم شناخت کافی از کاندیدا ، عدم تحقیق در مورد کاندیدا ، نداشتن حس تعلق و تعهد به سرنوشت شهر

در مباحث بعدی به صورت تخصصی جریان انتخابات و رفتارهای انتخاباتی مردم بررسی خواهد شد.

علیرضا گروسی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اشتراک گذاری در:

دیدگاهتان را بنویسید