خانه / آخرین خبر / رقابت این ٢٠ نفر در ١۴٠٠ برای ریاست جمهوری
٢٠ کاندید احتمالی رئیس جمهوری ایران در ١۴٠٠

رقابت این ٢٠ نفر در ١۴٠٠ برای ریاست جمهوری

٢٠ کاندید احتمالی رئیس جمهوری ایران در ١۴٠٠

 ٢٠ نام برای ریاست جمهوری ١۴٠٠

 گمانه زنی ها از این ٢٠ نفر برای ریاست جمهوری سال ١۴٠٠ حکایت دارد.

 با ترکیب اعضای نمایندگان مجلس به نظر می رسد، احمدی نژاد و طیف وابسته به ایشان از شانس بیشتری برای ١۴٠٠ دارند

اشتراک گذاری در:
>
پخش و دكوراسيون كنافان هشتگرد- خيابان راه آهن- شماره ١٨٠

دیدگاهتان را بنویسید