به گزارش پایگاه خبری ساوجبلاغ، مهدی مهرور اظهار کرد :با ساخت و سازهای بی رویه و تغییر کاربری اراضی توسط عده ای سود جو مشکلات فراوانی پیش روی روستاییان قرار گرفت.

وی افزود: افت فشار آب و قطعی مکرر آب در روزهای تعطیل نارضایتی عمومی را به دنبال داشته که این مشکلات باید مرتفع شود. .

مهروربا بیان اینکه بنابراعلام اداره آبفا یک روستا با 70 مشترک 90 انشعاب غیرمجاز داشته است  افزود : اداره آبفا در آمارهای خود  از قطع بیش از ۹۰۰ فقره انشعاب غیر مجاز در روستاهای این شهرستان خبرداده است.

وی تصریح کرد:وجود انشعاب غیرمجازاز جمله مواردی است که در حق بومیان و ساکنان روستاها اجحاف می شود و باید با جدیت تمام انشعابات غیرمجاز قطع تا ساکنان دچار چالش بی آبی نشوند .