به گزارش پایگاه خبری ساوجبلاغ، سعید منصورزارع اظهار کرد: عوامل گوناگونی موجب خرد شدن زمین های کشاورزی و متعاقب آن گسترش ساخت و ساز های گسترده در روستاها شده است.

وی افزود: به نظرم چنانچه بنیاد مسکن، حفظ روستا را به خود اهالی و شوراها واگذار متی کرد روستاها بهتر مدیریت می شد و این در حالی است که حریم روستا به شکل میلی متری افزایش می یابد وحتی افراد بومی اجازه ساخت خانه برای خود را ندارند.

منصورزارع ادامه داد: این محدودیت ایجاد شده سبب شد خارج از بافت روستا زمین ها وباغات خرد شده و محیط پیرامونی روستاها با ساخت و ساز غیرمجاز چند برابر بافت اصلی روستا شده و در نتیجه شاهد ایجاد مناطق اقماری در حاشیه روستاها باشیم.

رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی‌ شهرستان ساوجبلاغ تصریح کرد: درصورتی که هر چند سال به شکل منطقی بافت روستا گسترش می یافت فرزندان روستاییان در آن ساکن می شدند وبه دنبال آن ارزش و قیمت زمین ها طی سالهای گذشته منطقی افزایش می یافت و این مساله سبب می شد روستائیان با فروش اندکی از زمین خود در اطراف بافت اصلی بتوانند مشکلات مالی را خود را حل کنند و از تنگنای مالی خارج شوند.